Daichi&Ken×2 vs Stanza Semi Final_01(Pop) | WDC TOHOKU 2017.07.23 | UGcrapht×Beat Connection

https://www.youtube.com/watch?v=XsUtdoaS-0I